Julíus®

TeamScan

De 5 succesfactoren voor een high performance team

Je wilt als leidinggevende natuurlijk een duidelijk inzicht hebben in de aspecten waarop je team goed presteert en in de pijnpunten waardoor die optimale resultaten nog wat achterwege blijven. Dan biedt de door ons ontwikkelde TeamScan uitkomst(en), letterlijk en figuurlijk!
Met dit toegankelijke en praktische instrument krijg je een uitstekend beeld van de sterke en minder sterke punten van het team. De TeamScan is gebaseerd op een vijftal factoren, die in onderlinge samenhang bepalen hoe succesvol het team presteert.
Deze 5 succesfactoren zijn de aanwezigheid van vertrouwen, het vermogen om constructieve conflicten aan te gaan, de mate van betrokkenheid, de hoogte van het verantwoordelijkheidsgevoel en de resultaatgerichtheid.

Alle teamleden vullen anoniem een online-vragenlijst in en de collectieve uitkomsten hiervan worden vertaald naar de mate waarin de 5 succesfactoren aanwezig zijn.

Met deze uitkomsten krijg je per succesfactor een uitgebreid inzicht op weke punten het team excelleert, nog kan ontwikkelen of fors tekortschiet. Hele nuttige stuurinformatie, waar je gericht en gezamenlijk mee aan de slag kunt. Uiteraard helpen wij bij het interpreteren van de resultaten, het vertalen naar actie in de dagelijkse praktijk en het verduurzamen van de effecten.

De TeamScan is gebaseerd op de theorie van Lencioni.
TeamScan Login