Julíus®

Onze Kijk

In de ondersteuning die wij onze klanten bieden op het gebied van leiderschap, communicatie en gedrag geloven wij sterk in de kracht van trajectdenken. Dit betekent dat wij altijd te werk gaan vanuit een drietal stappen:

 1. Analyse: samen het juiste beeld schetsen van individu, team en organisatie…een blauwdruk
   
 2. Gerichte training/coaching maatwerk: voortbordurend op de vraag en behoefte én effectief gemaakt door de analyse uit de 1e stap
   
 3. Borging: de leereffecten uit de tweede stap verduurzamen in structuur én cultuur
   

Wij richten ons op zowel organisatie, team als individu en idealiter zelfs op de samenhang tussen deze drie.

Organisatie

Op organisatieniveau bewegen wij mee met de behoeften die er spelen op beleidsniveau en de vertaalslag daarvan naar leiderschap, communicatie en gedrag. We zetten onze expertise is als strategisch gesprekspartner en richten ons op zaken als:

Innovation & Change

 • verandering en veranderbereidheid
 • visie en beleid
 • balans en overview
 • ontwikkelingsprocessen
 • gemeenschappelijke taal
   

Team

Op teamniveau ligt de nadruk meer op het operationele vlak en dat uit zich in training en coaching vaak op het gebied van:

Training & Development

 • afstemmen en samenwerken
 • eigenaarschap en verantwoordelijkheid
 • feedback / feedforward
 • positieve en constructieve aanspreekcultuur
 • inzicht in eigen en elkaars gedrag

 

Individu

Op individueel niveau gaat het vaak om een op maat gemaakt coachingstraject. Dit gaat over:

Personal Coaching

 • persoonlijke effectiviteit 
 • empowerment
 • keuzes maken
 • timemanagement
 • competentie-ontwikkeling
 • creëren van bekrachtigende overtuigingen